Antwoord op veel vragen

Waarom moet ik mijn tekst vooraf mailen?

Als ik een vertaling voor je ga maken, wil ik graag zeker zijn dat ik die ook goed kan uitvoeren. Ik vertaal alleen teksten waarvan ik weet dat ik over dat onderwerp voldoende kennis in huis heb. Ook wil ik je vooraf een tarief doorgeven en met je afspreken wanneer de vertaling klaar zal zijn. Dat kan ik alleen maar als ik de tekst kan inzien.
Al je teksten worden door mij vertrouwelijk behandeld en achter digitaal slot en grendel bewaard.. En besluit je toch je vertaling door iemand anders te laten maken? Geen probleem. Dan verwijder ik direct al je bestanden van mijn computer.

Wat kost een vertaling?

Dat hangt helemaal af van wat voor soort tekst er vertaald moet worden. Is er een specialisme, bijvoorbeeld juridisch, voor nodig? Moet de tekst beëdigd worden of niet? Is er spoed? Voordat we met elkaar in zee gaan, laat ik je precies weten wat een vertaling kost en waneer deze klaar zal zijn.

Wat is een goede vertaler?

Wat maakt het verschil tussen een vertaler en een goede vertaler?
Een goede vertaling heeft op haar lezer precies hetzelfde effect als de originele tekst op zijn lezer. Daar is heel wat voor nodig.
Taalnormen, maar ook normen wat betreft lay out, culturele achtergrond en omgangsvormen verschillen van taal tot taal. Zo kan iets wat in Italië bij iedereen bekend is of algemeen geaccepteerd is op een Nederlander heel anders overkomen. Daarom heeft een goede vertaler, al dan niet beëdigd, naast een gedegen taalkennis van beide werktalen ook een grondige kennis van de cultuur en de gewoonten van de betrokken taalgebieden nodig, want een Nederlandse lezer heeft nu eenmaal niet dezelfde achtergrond als een Italiaanse.

Wat doet een tolk?

Een tolk vertaalt mondeling. Dat kan op twee manieren:
– consecutief, dat wil zeggen achteraf, en
– simultaan, dat wil zeggen gelijktijdig.

Voor beide manieren van tolken zijn aparte vaardigheden nodig. Een goed geheugen is onontbeerlijk. De tolk moet namelijk kunnen onthouden wat de sprekers zeggen, bij achteraf tolken tot het moment dat hij zelf aan de beurt is om te praten. De tolk legt het gesprek daartoe om de paar zinnen stil. Een simultaantolk praat tegelijk met de spreker. Hij fluistert er als het ware doorheen. Hij moet tegelijkertijd kunnen luisteren en praten zonder de draad kwijt te raken.

Een tolk kan twee of meerdere gesprekspartners vertolken. De tolk vertaalt dan alles wat er beurtelings gezegd wordt. Een tolk is altijd onpartijdig.

De notaris en ik spreken allebei Engels. Waarom heb ik een tolk nodig?

Wanneer iemand de Nederlandse taal niet machtig is, dan vereist het Nederlands Notarieel recht, dat je wordt bijgestaan door een tolk. Deze tolk moet beëdigd vertaler zijn in het Register van Beëdigde vertalers voor de taal die jij het beste spreekt, in combinatie met de taal waarin de akte is opgesteld. Voor mij is dat de talencombinatie tolk Nederlands-Italiaans. Een notaris is wel beëdigd maar niet als tolk.